ΕΛΛΚΑΤ ΕΠΕ Δημόσιων και ιδιωτικών έργων

ΕΛΛΚΑΤ

Αξιόπιστη τεχνογνωσία στον τομέα κατασκευής και μεταφοράς.
Κατασκευή δρόμων με Ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
Συνεργασίες μας με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες εταιρίες